แปลเพลง Ghost of You – Selena Gomez


Ghost of You 

ศิลปิน : Selena Gomez

Turn my back to the door
Feel so much better now
Don't even try anymore
Nothin' left to lose
ฉันหันหลังพิงกับประตู
มันทำให้ฉันรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้น
ไม่ต้องพยายามทำอะไรอีกต่อไปแล้วนะ
มันคงไม่มีอะไรเหลือให้เสียแล้ว
 
Theres the voice that's in the air
Sayin' don't look back no where
There's a voice that's always there 
เหมือนมันมีเสียงดังอยู่ท่ามกลางอากาศ
บอกว่าอย่าหันหลังมองกลับไป
เสียงนั้นก็ยังดังอยู่อย่างนี้ เรื่อยมา

  And I'll never be quite the same as I was before 
part of you still remains,
though it's out of focus
และฉันก็คงไม่อาจกลับไปเป็นคนแบบที่ฉันเคยเป็นได้
ส่วนหนึ่งของเธอยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวฉัน
ถึงแม้จะไม่มีใครสังเกตเห็นมัน

 You're just somewhere that I've been
And I won't go back again 
You're just somewhere that I've been
ตอนนี้เธอคงอยู่ซักที่ ที่เราเคยอยู่ด้วย
แต่ฉันคงกลับไปที่นั่นไม่ได้แล้ว
เธอคงอยู่ซักที่ ที่เราเคยอยู่ด้วย

I'm breathin' in, breathin' out
Ain't that what its all about?
Livin' life crazy loud
Like I have the right to 
No more words in my mouth
Nothin' left to figure out
But I don't think I'll ever break through
The ghost of you
แค่หายใจ เข้า และ ออก
ชีวิตของฉันคงไม่ได้มีแค่นี้ใช่มั้ย
ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนบ้าเสียสติ
เหมือนฉันมีสิทธิ์ที่จะทำตัวเหลวแหลกแบบนี้
ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
ไม่เหลือวันพรุ่งนี้ให้วาดฝัน
และฉันก็คงไม่สามารถหลุดพ้น
เรื่องของเราทีี่หลอกหลอนฉันอยู่

And I'll never be like I was the day I met you
Too naive ? Yes, I was
Boy, that's why I let you in?
และคงไม่มีวันที่ฉันจะกลับไปเป็นเหมือนวันที่เราเจอกันวันแรก
ฉันคงใสซื่อเกินไปใช่มั้ยหล่ะ ?ก็คงใช่แล้วล่ะ
เหตุผลข้อนี้แหละฉันถึงให้เธอเข้ามาในใจฉันอย่างง่ายดาย

Wear your memory like a stain
Can't erase or numb the pain
Here to stay with me forever
สวมใส่ความทรงจำเกี่ยวกับเธอเหมือนกับโซ่ตรวนของนักโทษ
บาดแผลนี้ ไม่ว่าจะเพิกเฉย หรือ พยายามลบมัน ก็ไม่มีผล
ที่นี่ในใจฉัน แผลนั้นจะอยู่ตามหลอกหลอนฉันตลอดไป

I'm breathin' in, breathin' out
Ain't that what its all about?
Livin' life crazy loud
Like I have the right to 
No more words in my mouth
Nothin' left to figure out
But I don't think I'll ever break through
The ghost of you
แค่หายใจ เข้า และ ออก
ชีวิตของฉันคงไม่ได้มีแค่นี้ใช่มั้ย
ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนบ้าเสียสติ
เหมือนฉันมีสิทธิ์ที่จะทำตัวเหลวแหลกแบบนี้
ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
ไม่เหลือวันพรุ่งนี้ให้วาดฝัน
และฉันก็คงไม่สามารถหลุดพ้น
เรื่องของเราที่หลอกหลอนฉันอยู่

One of these days
I'll wake up from this bad dream I'm dreamin'
One of these days I pray that I'll be, over, over, over you
One of these days I'll realize that I'm so tired of 
Feelin' confused
But for now there's a reason
That you're still here in my heart
อาจมีวันใดวันหนึ่ง
ฉันจะตื่นมาจากฝันร้าย ที่กำลังหลอกหลอนฉันอยู่
อาจมีวันใดวันหนึ่ง ฉันได้แต่เฝ้าภาวนาว่า ฉันจะหลุดพ้นจากตัวเธอไปได้ซักที
อาจมีวันใดวันหนึ่ง ฉันจะรู้ว่า ฉันจะพอกันทันทีกับ
ความสับสนในใจอย่างนี้
แต่ตอนนี้มันยังมีเหตุผลบางอย่าง
ที่ทำให้เธอยังคงอยู่ในใจฉันตลอดมา
 
I'm breathin' in, breathin' out
Ain't that what its all about?
Livin' life crazy loud
Like I have the right to 
No more words in my mouth
Nothin' left to figure out
But I don't think I'll ever break through
The ghost of you
แค่หายใจ เข้า และ ออก
ชีวิตของฉันคงไม่ได้มีแค่นี้ใช่มั้ย
ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนบ้าเสียสติ
เหมือนฉันมีสิทธิ์ที่จะทำตัวเหลวแหลกแบบนี้
ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
ไม่เหลือข้อข้องใจให้สงสัยอีกแล้ว
และฉันก็คงไม่สามารถหลุดพ้น
เรื่องของเราทีี่หลอกหลอนฉันอยู่

I'm breathin' in, breathin' out
Ain't that what its all about?
Livin' life crazy loud
Like I have the right to 
No more words in my mouth
Nothin' left to figure out
But I don't think I'll ever break through
The ghost of you
แค่หายใจ เข้า และ ออก
ชีวิตของฉันคงไม่ได้มีแค่นี้ใช่มั้ย
ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนบ้าเสียสติ
เหมือนฉันมีสิทธิ์ที่จะทำตัวเหลวแหลกแบบนี้
ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
ไม่เหลือวันพรุ่งนี้ให้วาดฝัน
และฉันก็คงไม่สามารถหลุดพ้น
เรื่องของเราที่หลอกหลอนฉันอยู่
 
 

Cr.Admin ตัวส้ม'*@lyricstranslators
Advertisements