แปลเพลง Trouble Is A Friend – Lenka


Trouble Is A Friend 
ศิลปิน : Lenka

Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh
อุปสรรคจะคอยตามตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน  โอ โอ
  
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
ไม่ว่าคุณจะก้าวไปอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าคุณจะก้าวไปอย่างเชื่องช้า
  โอโอ 
 
The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh
เผชิญหน้าท่ามกลางพายุ หรือ ร้องไห้ในวันที่ฟ้าสาง  โอ โอ
 
You're fine for a while but you start to lose control...
พอถูกค้นเจอไม่นาน คุณกลับควบคุมอะไรไม่ได้อีกต่อไป....
 
He's there in the dark
เขาอยู่ในความมืด
 
He's there in my heart
เขาอยู่ในใจของฉันด้วย
 
He waits in the wings
เขารอคอยอยู่ ในวันที่จะได้โบยบิน
 
He's gotta play a part
เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
 
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว ใช่แล้ว  อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนของฉัน..
 
Ah ooh...
อา โอ..
 
Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว แต่อุปสรรคก็คือศัตรูอยู่ดี  โอ โอ
 
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
และไม่ว่าฉันจะเติบโตแค่ไหน เขาจะจับตาดูฉันเสมอ โอ โอ
 
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
เขาเห็นสิ่งที่ฉันเห็น  และเขารู้สิ่งที่ฉันรู้ โอ โอ
 
So don't forget as you ease on down the road...
เพราะฉนั้น จำเอาไว้ ว่าคุณต้องคอยกำจัดมันออกไปไม่ว่าเมื่อไรที่คุณทำได้
 
He's there in the dark
เขาอยู่ในความมืด
 
He's there in my heart
เขาอยู่ในใจของฉันด้วย
 
He waits in the wings
เขารอคอยอยู่ ในวันที่จะได้โบยบิน
 
He's gotta play a part
เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
 
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว ใช่แล้ว  อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนของฉัน..
 
Ah ooh...
อา โอ..
 
So don't be alarmed if he takes you by the arm
อย่าไปตื่นตกใจ ถ้าเขาจะทำไรคุณ
 
I won't let him win but I'm a sucker for his charm
ฉันจะไม่ยอมให้เขาล้มฉัน แต่ฉันกลับถูกเขาตราตรึงเอาไว้จนได้
 
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว ใช่แล้ว  อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนของฉัน..
 
ah ooh
อา โอ
 
How I hate the way he makes me feel
ฉันเกลียดความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะเขา
 
And how I try to make him leave,
และฉันจะพยายามอย่างไรถึงจะหนีเขาไปได้
 
I try, oh oh I try.....
ฉันพยายามอยู่  โอ โอ  ฉันพยายามอยู่...
 
But he's there in the dark
แต่เขาอยู่ในความมืด
 
He's there in my heart
เขาอยู่ในใจของฉันด้วย
 
He waits in the wings
เขารอคอยอยู่ ในวันที่จะได้โบยบิน
 
He's gotta play a part
เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
 
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว ใช่แล้ว  อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนของฉัน..
 
Ah ooh...
อา โอ..
 
So don't be alarmed if he takes you by the arm
อย่าไปตื่นตกใจ ถ้าเขาจะทำไรคุณ
 
I won't let him win but I'm a sucker for his charm
ฉันจะไม่ยอมให้เขาล้มฉัน แต่ฉันกลับถูกเขาตราตรึงเอาไว้จนได้
 
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนไปแล้ว ใช่แล้ว  อุปสรรคกลายเป็นเพื่อนของฉัน..
 

Cr.Dek-D
Advertisements