แปลเพลง Everything’s Okay – Lenka

Everything's Okay
ศิลปิน : Lenka
Keep giving me hope for a better day
Keep giving me love to find a way
Through this heaviness I feel
I just need someone to say, everything's okay


ช่วยมอบความหวังให้ฉันสำหรับวันที่ดีกว่าทีนะ
มอบความรักให้ฉันเพื่อค้นหาทาง
ที่จะผ่านพ้นความรู้สึกอันหนักหนานี้ไปที
ฉันแค่ต้องการใครซักคนที่จะบอกว่า ทุกๆอย่างจะดีขึ้นเอง


Woke my weary head
Crawled out of my bed
And I said, "Oh, how do I go on?"
Nothing's going right, shadow's took the light
And I said, "Oh, how do I go on?"


ปลุกตัวเองที่เหนื่อยล้า
คลานออกจากเตียง
และก็พูดว่า "ฉันจะก้าวต่อไปได้ยังไง?"
ไม่มีอะไรถูกต้องเลย เงามืดบดบังแสงสว่างหมดสิ้น
และฉันก็พูดว่า "ฉันจะก้าวต่อไปได้ยังไง?"


Sometimes I need a little sunshine
And sometimes I need you


บางครั้งฉันอยากพบกับแสงตะวัน
และบางครั้ง ฉันก็ต้องการเธอ


Keep giving me hope for a better day
Keep giving love to find a way
Through this messy life I made for myself
Heaven knows I need a little
Hope for a better day
A Little love to find a way
Through this heaviness I feel
I just need someone to say, everything's okay


ช่วยมอบความหวังให้ฉันสำหรับวันที่ดีกว่าทีนะ
มอบความรักให้ฉันเพื่อค้นหาทาง
ที่จะผ่านพ้นชีวิตอันแสนยุ่งเหยิงนี้
เบื้องบนรู้ดีกว่า ฉันต้องการ
ความหวังซักเล็กน้อย
ความรักเล็กให้ฉันเพื่อพบหนทาง
ที่จะผ่านพ้นความรู้สึกอันหนักหนานี้ไปที
ฉันแค่ต้องการใครซักคนที่จะบอกว่า ทุกๆอย่างจะดีขึ้นเอง
I gave my hope to you
When you were nearly through
And you said, "Oh, I can't go on"
Well, now I need it back
'Cause I have got a lack of all that's good
And I can't go on


ฉันเคยมอบความหวังให้เธอ
เมื่อเธอเกือบจะตัดใจจากฉันแล้ว
และเธอก็บอกว่า "ฉันไปต่อไม่ไหวแล้ว"
ตอนนี้ฉันก็ต้องการกลับคืนมาบ้าง
เพราะฉันขาดสิ่งที่ดีไป
และฉันก้าวต่อไปไม่ได้อีกแล้ว


Sometimes I need a little sunshine
And sometimes I need you

บางครั้งฉันอยากพบกับแสงตะวัน
และบางครั้ง ฉันก็ต้องการเธอ

Keep giving me hope for a better day
Keep giving love to find a way
Through this messy life I made for myself
Heaven knows I need a little
Hope for a better day
A Little love to find a way
Through this heaviness I feel
I just need someone to say, everything's okay

ช่วยมอบความหวังให้ฉันสำหรับวันที่ดีกว่าทีนะ
มอบความรักให้ฉันเพื่อค้นหาทาง
ที่จะผ่านพ้นชีวิตอันแสนยุ่งเหยิงนี้
เบื้องบนรู้ดีกว่า ฉันต้องการ
ความหวังซักเล็กน้อย
ความรักเล็กให้ฉันเพื่อพบหนทาง
ที่จะผ่านพ้นความรู้สึกอันหนักหนานี้ไปที
ฉันแค่ต้องการใครซักคนที่จะบอกว่า ทุกๆอย่างจะดีขึ้นเอง

Sometimes I need a little sunshine
And sometimes I need you
Everything's okay, everything's okay
Sometimes I need a little sunshine
And sometimes I need you


บางครั้งฉันอยากพบกับแสงตะวัน
และบางครั้ง ฉันก็ต้องการเธอ
ทุกๆอย่างจะต้องไม่เป็นไร ทุกๆอย่างจะดีขึ้นเอง
บางครั้งฉันอยากพบกับแสงตะวัน
และบางครั้ง ฉันก็ต้องการเธอ

Cr.aelitaxtranslate
Advertisements