แปลเพลง Here’s To Never Growing Up – Avril Lavigne

Here's To Never Growing Up
ศิลปิน : Avril Lavigne
Singing radiohead at the top of our lungs
 With the boombox blaring as we're falling in love
 I got a bottle of whatever but lets get in this truck
 Singing here's to never growing up
ร้องเพลงของ Radiohead ออกมาจนสุดเสียง
 พร้อมกับวิทยุเครื่องใหญ่ๆส่งเสียงดังในขณะที่เราตกหลุมรักกัน
 ฉันมีขวดเหล้าอะไรซักอย่างอยู่ก็ไม่รู้ แต่ขึ้นรถมาเถอะ
 ร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
Call up all our friends
 Go hard this weekend
 For no damn reason
 I don't think we'll ever change
เรียกเพื่อนๆเรามา
 ลุยกันเต็มที่ในวันหยุดนี้
 โดยไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆ
 ฉันไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนไปจากนี้หรอกนะ
Meet you at the spot
 Half past ten o'clock
 We don't ever stop
 And we're never gonna change
เจอกับเธอที่จุดนัดพบของเรา
 ตอน 4 ทุ่มครึ่ง
 เราจะไม่มีทางหยุด
 และเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป
Say, won't you say forever
 Stay, if you stay forever
 Hey, we can stay forever young
พูดสิ จะไม่พูดซักหน่อยหรอว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป
 อยู่กับฉันสิ ถ้าเธออยู่ตลอดไป
 เฮ้ เราจะเป็นเด็กไปตลอดกาลเลยก็ได้นะ
Singing radiohead at the top of our lungs
 With the boombox blaring as we're falling in love
 I got a bottle of whatever but lets get in this truck
 Singing here's to never growing up
ร้องเพลงของ Radiohead ออกมาจนสุดเสียง
 พร้อมกับวิทยุเครื่องใหญ่ๆส่งเสียงดังในขณะที่เราตกหลุมรักกัน
 ฉันมีขวดเหล้าอะไรซักอย่างอยู่ก็ไม่รู้ แต่ขึ้นรถมาเถอะ
 ร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
We'll be running down the street yellin' "Kiss my ass!"
 I'm like "Yeah whatever, we'll still living like that"
 When the sun's going down we'll be raising our cups
 Singing here's to never growing up
 Here's to never growing up
 Here's to never growing up
เราจะวิ่งไปบนถนนตะโกนด่ามั่วซั่ว "จูบตีนกูมา !"
 ฉันก็แบบว่า "เออ เอาเถอะ เราก็จะใช้ชีวิตกันแบบนี้"
 เมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้า เราก็จะยกแก้วชนกัน
 แล้วร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับคนที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับเราที่จะไม่โตขึ้นอีกแล้ว
We live like rockstars
 Dance on every bar
 This is who we are
 I don't think we'll ever change
เราใช้ชีวิตเหมือนชาวร็อค
 เต้นในทุกๆผับ
 นี่แหละตัวเรา
 ฉันไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนไปจากนี้หรอกนะ
They say: "Just grow up!"
 But they don't know us
 We don't give a fuck
 And we're never gonna change
ผู้คนต่างบอกเราว่า "โตเป็นผู้ใหญ่ซักที!"
 แต่พวกนั้นไม่รู้จักเราซักหน่อย
 เราไม่เห็นแคร์เลย
 และเราก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
Say, won't you say forever
 Stay, if you stay forever
 Hey, we can stay forever young
พูดสิ จะไม่พูดซักหน่อยหรอว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป
 อยู่กับฉันสิ ถ้าเธออยู่ตลอดไป
 เฮ้ เราจะเป็นเด็กไปตลอดกาลเลยก็ได้นะ
Singing radiohead at the top of our lungs
 With the boombox blaring as we're falling in love
 I got a bottle of whatever but lets get in this truck
 Singing here's to never growing up
ร้องเพลงของ Radiohead ออกมาจนสุดเสียง
 พร้อมกับวิทยุเครื่องใหญ่ๆส่งเสียงดังในขณะที่เราตกหลุมรักกัน
 ฉันมีขวดเหล้าอะไรซักอย่างอยู่ก็ไม่รู้ แต่ขึ้นรถมาเถอะ
 ร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
We'll be running down the street yellin' "Kiss my ass!"
 I'm like "Yeah whatever, we'll still living like that"
 When the sun's going down we'll be raising our cups
 Singing here's to never growing up
 Here's to never growing up
 Here's to never growing up
เราจะวิ่งไปบนถนนตะโกนด่ามั่วซั่ว "จูบตีนกูมา !"
 ฉันก็แบบว่า "เออ เอาเถอะ เราก็จะใช้ชีวิตกันแบบนี้"
 เมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้า เราก็จะยกแก้วชนกัน
 แล้วร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับคนที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับเราที่จะไม่โตขึ้นอีกแล้ว
Say, won't you say forever
 Stay, if you stay forever
 Hey, we can stay forever young
พูดสิ จะไม่พูดซักหน่อยหรอว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป
 อยู่กับฉันสิ ถ้าเธออยู่ตลอดไป
 เฮ้ เราจะเป็นเด็กไปตลอดกาลเลยก็ได้นะ
Singing radiohead at the top of our lungs
 With the boombox blaring as we're falling in love
 I got a bottle of whatever but lets get in this truck
 Singing here's to never growing up
ร้องเพลงของ Radiohead ออกมาจนสุดเสียง
 พร้อมกับวิทยุเครื่องใหญ่ๆส่งเสียงดังในขณะที่เราตกหลุมรักกัน
 ฉันมีขวดเหล้าอะไรซักอย่างอยู่ก็ไม่รู้ แต่ขึ้นรถมาเถอะ
 ร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
We'll be running down the street yellin' "Kiss my ass!"
 I'm like "Yeah whatever, we'll still living like that"
 When the sun's going down we'll be raising our cups
 Singing here's to never growing up
 Here's to never growing up
 Here's to never growing up
เราจะวิ่งไปบนถนนตะโกนด่ามั่วซั่ว "จูบตีนกูมา !"
 ฉันก็แบบว่า "เออ เอาเถอะ เราก็จะใช้ชีวิตกันแบบนี้"
 เมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้า เราก็จะยกแก้วชนกัน
 แล้วร้องเพลงกันออกมา สำหรับเราที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับคนที่จะไม่มีวันโต
 สำหรับเราที่จะไม่โตขึ้นอีกแล้ว


Cr.aelitaxtranslate
Advertisements